Gewijzigde samenstelling VVD fractie in Gemeente Slochteren

Beste VVD’ers,

 

Hierbij willen wij jullie informeren dat vanaf deze week René Schoen zitting heeft in de fractie ter vervanging van Jannie van der Meer.

 

Jannie heeft besloten gebruik te maken van de regeling die er in voorziet dat ze wordt vervangen.  Haar herstel neemt toch meer tijd dan eerder ingeschat. De vervanging duurt vooralsnog 16 weken, maar kan naar gelang het herstel van Jannie daarom vraagt, verlengd worden.

We hopen dat Jannie natuurlijk snel weer helemaal beter is. Rene wensen we succes in de fractie. Evert en René zijn onderling een taak- en portefeuilleverdeling overeengekomen. 

Erop vertrouwende jullie hiermee geïnformeerd te hebben.

Met liberale groet,

 

Het Bestuur VVD afdeling Slochteren