• Gewijzigde samenstelling VVD fractie in Gemeente Slochteren

    Beste VVD’ers, Hierbij willen wij jullie informeren dat vanaf deze week René Schoen zitting heeft in de fractie ter vervanging van Jannie van der Meer. Jannie heeft besloten gebruik te maken van de regeling die er in voorziet dat ze wordt vervangen. Haar herstel neemt toch meer tijd dan eerder ingeschat. De vervanging duurt vooralsnog 16 weken, maar kan naar gelang het herstel van Jannie daarom vraagt, verlengd worden. We hopen dat Jannie natuurlijk snel weer helemaal beter is. Rene wensen we succes in de fractie. Evert en René zijn onderling een taak- en portefeuilleverdeling overeengekomen. Erop vertrouwende jullie hiermee geïnformeerd te hebben. Met liberale groet, Het Bestuur VVD afdeling Slochteren Lees verder

  • In memoriam mr. Adrie Scheidema

    30 maart − Met grote verslagenheid hebben wij vrijdag 27 maart 2015 kennis genomen van het plotselinge overlijden van ons VVD lid Adrie Scheidema. Lees verder

  • VVD's reactie over de gemeente begroting

    12 november − De begroting 2015, de eerste begroting van het huidige college. Het college staat voor een moeilijke taak omdat er sprake is van een substantiële verlaging van de algemene uitkering van €600.000 euro. Lees verder